OVER S.S.S. IRENE

Gymnastiekvereniging S.S.S. Irene – Sport Staalt Spieren - is opgericht 7 mei 1956.

In 1956 werd op initiatief van Lintelo’s Belang gekeken naar de mogelijkheid om een gymnastiekvereniging op te richten. Er werd een commissie ingesteld om dit te onderzoeken. In deze voorbereidende commissie namen zitting: Riek Bussink, J. Buseman en J. Somsen. Dit drietal heeft er hard aangetrokken om het oprichten van een gymnastiekvereniging te verwezenlijken.

Lintelo’s Belang organiseerde een buitengewone vergadering op 7 mei 1956. Op deze avond werd de vereniging opgericht. Alle ongeveer 30 aanwezigen meldden zich spontaan aan als lid. Er werd een bestuur gekozen en S.S.S. Irene was een feit. De contributie werd vastgesteld op 20 cent per les voor kinderen en 30 cent voor volwassenen.

Over de aanschaf van toestellen werd lang gediscussieerd. Enkele aanbiedingen werden bekeken o.a. van de firma's Kreeftenberg in Varsseveld, De Schelde in Goes en Rutgers in De Heurne. Ook werd gekeken naar de mogelijkheid om tweedehands materiaal aan te schaffen. Verder werd besloten een rondgang te houden tussen 'hooien en St. Joapik', met andere woorden: in de eerste helft van juli. Daar werd gevraagd of men donateur wilde worden en er kon een vrije bijdrage gegeven worden voor de eerste aankoop van toestellen. Hierbij werd een bedrag opgehaald van 1690,00 gulden en de toegezegde jaarlijkse donaties bedroegen fl. 249,50.

De wens was een nieuwe brug en ringen met het oog op eventuele risico’s van gebreken bij de bestaande toestellen. De overige toestellen als springkast, evenwichtsbalk en rekstok wilde men bij vaklui in de streek laten maken. Daarvoor zijn de firma’s Rutgers, Van Lochem en Klein Wolterink benaderd.

De eerste gymlessen voor de kinderen van de lagere school startten op donderdag 3 januari 1957 onder leiding van Willemien Lammers. Er deden ongeveer 70 leden bij de eerste lessen mee. Later in januari startte een kleutergroep met 30 leden onder leiding van Catrien Harbers.

Op 1 maart begonnen de volwassen groepen onder leiding van Leen Twigt. Een jaar later had S.S.S. al 180 leden. Na anderhalf jaar nam de heer G. Fukkink de leiding over van Leen Twigt. Toen de heer Fukkink een baan kreeg in Enschede werden de lessen gegeven door Jan Somsen. Na twee maanden werd Wim Ligterink bereid gevonden om het stokje over te nemen.

In 1961 nam Willemien Lammers afscheid als leidster van de schoolgaande jeugd en gaf Wim Ligterink in het vervolg aan deze groepen les.

In 1970 kwam Erna Meinen het leidersteam versterken. Eerst had ze de leiding over de kleuters en later werd ze leidster van alle meisjes- en aspirantengroepen.

In de jaren tachtig heeft Ada Wisselink het Meer Bewegen Voor Ouderen opgezet.

Dit drietal heeft jaren met veel enthousiasme les gegeven. Wim Ligterink heeft meer dan 40 jaar leiding gegeven aan verschillende afdelingen. Erna Wevers-Meinen 40 jaar, waarvan meer dan 20 jaar als hoofdleidster en Ada Wisselink 25 jaar. Ze zijn alle drie ereleden van onze vereniging. Jan Somsen heeft meer dan 25 jaar in het bestuur gezeten en Henk Kremer heeft een grote rol gespeeld bij het heren turnen. Beiden zijn ook erelid van de vereniging.

Hoogtepunten waren zeker de groots opgezette jubileumuitvoeringen ter gelegenheid van het 40- en 50-jarig bestaan van de vereniging in de bollenschuur van de familie Arentsen.

Maar ook het 60-jarig jubileum in 2016 was een bijzondere gebeurtenis.
In 2017 werd Wessel Westerveld benoemd tot erelid vanwege zijn jarenlange inzet voor de vereniging. Wessel heeft verschillende nieuwe groepen opgezet als o.a. springgroep en klimdoeken. Ook heeft hij een heel aantal jaren de taak van hoofdleider op zich genomen.

Door de jaren heen zijn er vele takken van sport bij gekomen. Mede door de komst van een nieuwe sportzaal in 2008 is het aantal sportmogelijkheden vergroot en kan iedereen binnen S.S.S. Irene een sport beoefenen waar men veel plezier aan beleeft. Ook het leidersteam is gegroeid. Gelukkig lukt het S.S.S. Irene om ook regelmatig nieuwe leiding op te leiden.