28 november 2021
Alle lessen die voor 17:00 uur afgelopen zijn, gaan door, met uitzondering van de peuter- en kleutergym groepen. De overige lessen, na 17 uur ( of die na 17.00 uur stoppen) zullen tijdelijk komen te vervallen.

18 november 2021
De afgelopen weken zijn de besmettingen explosief gestegen, met name onder jonge kinderen. In de peuter- en kleuter lessen zien we erg veel kinderen. Hier zijn we natuurlijk ontzettend blij mee! Maar het houdt ook in dat de zaal erg vol is en een veilige afstand niet haalbaar is. Hier komt ook bij dat we kinderen uit verschillende plaatsen in één les hebben. Mocht er een besmetting zijn, en anderen worden hierdoor aangestoken, dan wordt de vlek snel groter dan de ‘bubbel’ waar iemand normaal in zit. Dit overwegende voelt het niet verantwoord meer om de les op de huidige wijze door te laten gaan. Er is gezamenlijk gekeken naar andere mogelijkheden maar die blijken nog niet zo makkelijk te realiseren.

Al met al moeten wij helaas tot de conclusie komen dat we de komende tijd geen peuter- en kleutergym kunnen geven. We willen al onze lessen op een verantwoorde en veilige manier kunnen geven, dat is op dit moment niet mogelijk. We zullen de lessen tot de kerstvakantie niet door laten gaan.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van S.S.S. Irene

3 november 2021
De persconferentie van dinsdagavond geeft dat vanaf a.s. zaterdag 6 nov. ook sportverenigingen geacht worden bij aanvang van de training een corona toegangsbewijs van hun 18+ leiding, leden (en ouders) te controleren. Helaas betekent dit dat SSS’ers zonder: QR code, negatief testresultaat <24uur, of herstelbewijs geen training mogen geven of volgen... Het liefst zien we -als vereniging- dat iedereen kan trainen en dat dit niemand raakt. Maar de situatie is anders. Laten we hopen dat de maatregel snel weer kan worden ingetrokken. Praktisch: Het SSS-Coronateam doet hierbij een oproep aan leden/vrijwilligers om de controle aan de deur samen te verzorgen. Zo kost dit geen tijd van de leiding en training.

Kan er een ‘Corona app-poule’ door leden gestart worden? Deze poule controleert (via een app op de eigen telefoon), per toerbeurt de toegangsbewijzen bij aanvang van de (binnen en buiten) trainingen. Het handigste is allicht, als er per trainingsuur 1 a 2 leden dit verzorgen, zodat mensen er niet speciaal voor naar het Kulturhus hoeven te komen.
Vooral bij grote groepen, zoals de peutergym op zaterdagmorgen, zou het fijn zijn als er vrijwilligers willen helpen.

Daarnaast vragen we ouders weer om bij halen & brengen de kinderen bij de deur af te zetten ipv mee naar binnen te gaan.

A.s. zaterdagmorgen helpt het bestuur met de controle, om de organisatie van de ‘Corona app-poule’ tijd te geven en dit in de training met elkaar af te stemmen. Als er bij de check een probleem ontstaat, dan graag de leiding erbij betrekken, en zo nodig het bestuur.

Kortom: download deze app op je telefoon en check elkaar.
We doen dit met & voor elkaar!

Geen corona toegangsbewijs?
Binnen SSS zijn er assistenten en leiding zonder corona toegangsbewijs. We zoeken per training naar een oplossing, dit vergt enige tijd. Zodra er iets bekend is, worden betreffende leden apart benaderd.

Leden zonder geldig corona toegangsbewijs, die niet steeds willen testen om te kunnen trainen, kunnen hun lidmaatschap tijdelijk op pauze zetten. Zo blijft u lid, maar hoeft er niet voor de gemiste lessen contributie te worden betaald. N.B. deze ‘corona – pauze’ geldt alleen voor de periode dat deze landelijke maatregel van kracht is en niet voor een enkele les. ‘Corona – pauze’ graag voor half november doorgeven via leden@sss-irene.nl.

Met vriendelijke groeten,
Leiding en bestuur SSS-Irene