WIJZIGING/BEËINDIGING

Indien u wilt stoppen met sporten bij S.S.S. Irene kunt u dit aangeven door te mailen naar leden@sss-irene.nl.

Vermeld hierbij in ieder geval uw naam en de groep waarmee u wilt stoppen.
Afmeldingen moeten voor de 1e van het nieuw kwartaal binnen zijn anders betaalt u nog voor het volgende kwartaal.

Ook voor wijzigingen van bijvoorbeeld adres, rekeningnummer of emailadres kunt u mailen naar dit bovenstaande mailadres.
Leden die lange tijd niet kunnen komen sporten kunnen zich tijdelijk afmelden. Bijvoorbeeld bij langdurige ziekte of zwangerschap. In dit geval kan de contributiebetaling tijdelijk worden stopgezet. Dit kan tot maximaal 1 jaar.