HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Tijdens de gym uren is het in verband met veiligheid verplicht turnkleding te dragen.

Het komt soms voor dat er kinderen ver voor aanvang van de les in de kleedruimtes zijn. Dit is niet de bedoeling. De leiding kan hier geen toezicht op uitoefenen. Wij vinden het prettig als u uw kind hierop zou willen wijzen.
Laten we het met z’n allen veilig en plezierig houden.

Om ieders rug te sparen, vragen wij de ouders die staan te wachten na de les om de kinderen op te halen vriendelijk, indien nodig, te helpen bij het opruimen van de toestellen.

Het dragen van sieraden is voor eigen verantwoording. Advies is deze uit of af te doen. Uw veiligheid of die van uw kind kan anders in gevaar komen.

Lang haar wordt vast gedragen in een staart of vlecht.

Voor de sportzaal geldt het volgende:
De zaal wordt alleen betreden met sportschoenen, gymschoenen, of turnslofjes. Sport- en gymschoenen met zwarte zolen zijn verboden, dit geeft namelijk zwarte strepen op de vloer. Tevens wordt het dragen van buitenschoeisel niet op prijs gesteld.

Op de airjumpbaan kan niet geoefend worden met gymschoenen. Dus tijdens de gymlessen graag turnslofjes dragen.

De douches in de kleedruimtes zijn voor de jongere leden erg aantrekkelijk om even aan te zetten. Op deze manier worden de kleedruimtes soms erg nat. Wilt u uw kind erop wijzen dat dat niet de bedoeling is.

Na het sporten mag iedereen natuurlijk gebruik maken van de douches. Om de boel weer droog achter te laten staat er een vloertrekker.

Verenigingswedstrijden gymnastiek verplicht!
Regelmatig streeft S.S.S. Irene ernaar verenigingswedstrijden te houden, echter niet jaarlijks.
Dit houdt in dat er binnen de vereniging onder de turners en turnsters wordt gestreden om een medaille of de begeerde trofee.
Voor ieder lid geldt een verplichte deelname aan deze wedstrijden.

Wedstrijden op zondag
Als vereniging zullen we geen initiatief nemen tot het organiseren van wedstrijden op zondag. Wel kan het mogelijk zijn dat, wanneer we gevraagd worden om medewerking te verlenen we daar wel gehoor aan geven.

Leden kunnen zelf de keuze maken wel of niet aan wedstrijden op zondag deel te nemen. Het verenigingstenue mag wel worden gedragen.

Leiding kan niet verplicht worden mee te gaan naar wedstrijden op zondag.

Leden kunnen alleen deelnemen aan turnwedstrijden als er gekwalificeerde leiding aanwezig is.

Bijdrage reis- en wedstrijdkosten
Deelnemers aan wedstrijden hoeven geen reiskosten of deelnemersgelden te betalen. Voor het vervoer naar wedstrijden zullen ouders/verzorgers gevraagd worden om te rijden. De vereniging kan hier geen vergoeding tegenover zetten, we hopen er vanuit te mogen gaan dat ouders dit graag voor hun kind en de vereniging over hebben.

Foto’s
In het digitale tijdperk is het steeds meer gebruikelijk om tijdens activiteiten foto’s te maken en deze te gebruiken voor publicaties. Dit gebeurt vooral bij stukjes voor de pers, website of facebookpagina of bij informatie binnen de vereniging, zoals in dit informatieboekje. Het komt echter voor dat leden of ouders van leden het niet prettig vinden dat foto’s verspreid worden.
Mocht u er bezwaar tegen hebben dat er foto’s van u of uw kinderen in publicaties worden gebruikt, dan kunt u dat aangeven bij de secretaris van de vereniging. Het bestuur zal er dan haar uiterste best doen om ongewenste publicaties te voorkomen.

Mocht u een complete versie van het huishoudelijk reglement willen ontvangen, dan kunt u dat opvragen bij het bestuur, door een email te sturen naar info@sss-irene.nl.