CONTRIBUTIE

Tijdens de ledenvergadering wordt de contributie opnieuw vastgesteld en geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.
De contributie wordt per kwartaal achteraf geïncasseerd aan het einde van elk kwartaal.
Afmeldingen moeten voor de 1e van elk kwartaal binnen zijn, anders betaal je nog voor het hele kwartaal.

Het IBAN nummer van S.S.S. Irene is NL34RABO 0300 23 48 13, Rabobank Aalten

1e lesuur per maand
Jeugdleden t/m 12 jaar € 10,10
Asp. leden 13 t/m 17 jaar € 12,05
Asp. leden 13 t/m 17 jaar 1,25 uur € 15,00
Asp. leden 13 t/m 17 jaar 1,5 uur € 18,00
Volwassenen € 14,40
Volwassenen 1,25 uur € 17,90
Volwassenen 1,5 uur € 21,55
65+ € 12,50
65+ 1,25 uur € 15,70
65+ 1,5 uur € 18,80
Sportief wandelen € € 11,90
Sportief wandelen 65+ € 10,00
Ouder en peutergym € 12,05
Koersbal volwassenen € 10,70
Koersbal 65+ € 9,40
2e lesuur (60 minuten)
Jeugdleden t/m 12 jaar € 7,70
Aspirant leden 13 t/m 17 jaar € 10,15
Volwassenen € 12,40
65+ € 10,85
Sportief wandelen € 9,60