BEZWAAR GEBRUIK BEELDMATERIAAL

In het digitale tijdperk is het steeds meer gebruikelijk om tijdens activiteiten foto’s te maken en deze te gebruiken voor publicaties.
Dit gebeurt vooral bij stukjes voor de pers, website of facebookpagina of bij informatie binnen de vereniging, zoals in dit informatieboekje.
Het komt echter voor dat leden of ouders van leden het niet prettig vinden dat foto’s verspreid worden.

Mocht u er bezwaar tegen hebben dat er foto’s van u of uw kinderen in publicaties worden gebruikt, dan kunt u dat aangeven bij de secretaris van de vereniging via info@sss-irene.nl. Het bestuur zal er dan haar uiterste best doen om ongewenste publicaties te voorkomen.