SPORTIEF WANDELEN

Sportief en fit worden door een stuk te wandelen in groepsverband. Sportief wandelen is voor iedereen geschikt om de conditie te verbeteren.

De training start met een warming-up. Tijdens de training komen verschillende loopoefeningen en tempowisselingen aan bod. Om de spieren weer te ontspannen wordt er nog een stuk uitgelopen. Behalve voor inspanning, is er ook tijd voor gezelligheid en een praatje.

Sportief wandelen is op dinsdagavond van 18.45-19.45 uur.
In de wintertijd wordt gewandeld op zaterdagmorgen van 9.30-10.30 uur in plaats van dinsdagavond

AFDELINGSBESTUUR SPORTIEF WANDELEN
Vacant (contactpersoon)
Ria Fukkink
Anne Mieke Diepersloot
Karin Somsen
Gerrie Navis